PUBLIKACIJE

Indeks je kreiran kao instrument za identificiranje institucionalnih i strukturalnih prepreka u razvoju otvorenog društva, a koristi se kao alat za zagovarački i policy rad, fokusiran je na identificirane “kritične točke”, ali i kao alat za procjenu potreba - za kvalitetniju izradu programa usmjerenih na demokratizaciju društva na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, te za racionalnije raspoređivanje sredstava, kako od strane vlasti (na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou), tako i domaćih i međunarodnih donatora. U razvoj metodologije bio je uključen čitav niz hrvatskih stručnjaka.

Nakon završetka pilot faze projekta Indeks otvorenosti društva, a koja je rezultirala publikacijom Indeks otvorenosti društva Hrvatska 2006., iDEMO nastavlja s provođenjem projekta u planiranom dvogodišnjem ciklusu. Sljedeće istraživanje, u 2008., po prvi puta bit će provedeno u desetak zemalja srednje i istočne Europe.

INDEKS OTVORENOSTI DRUŠTVA

ZAPOŠLJAVANJE ROMA

DEMO također provodi projekte usmjerene na one situacije/procese/probleme u hrvatskom društvu koji su identificirani ili potvrđeni Indeksom otvorenosti društva. Tako je na osnovi pilot faze projekta Indeks otvorenosti društva iDEMO usmjerio napore na projekte socijalne inkluzije, kao što su projekti namijenjeni poboljšanju statusa i zapošljavanja Roma i Romkinja u onim županijama s najvećom romskom populacijom: Obrazovanje za zapošljavanje: Romska tradicijska baština u kulturnom turizmu Baranje, Zapošljavanje Roma i Romkinja: Procjena stanja, potreba i preporuke, te Informirane Romkinje – zaposlene Romkinje.

ORUŽANO NASILJE

Publikacije za koje je slobodan download, na hrvatskom i/ili engleskome jeziku:

 

·    Ravnopravan pristup Roma kvalitetnom odgoju i obrazovanju

 

·    Advancing education of Roma in Croatia

 

·    Partnership: rhetoric or reality?

 

·    Indeks otvorenosti društva - Hrvatska 2006

 

·    Strategic overview of armed violence data collection and analysis mechanisms (South Eastern Europe)

 

Ukoliko želite nabaviti sljedeće tiskane knjige, prijevode klasičnih OECD-ovih izdanja, molimo obratite nam se emailom ili telefonom:

·    Obećanja i problemi e-demokracije. Izazovi angažiranja građana na mreži

·    Ruka ruku više ne mije. Borba protiv mita i korupcije

Indeks otvorenosti društva

 

Oružano nasilje

 

Zapošljavanje Roma

PUBLIKACIJE

iDEMO

Institut za demokraciju

Ilica 73/II, Zagreb

Croatia 

Tel:  +385 1 4855 576

Fax: +385 1 4856 459

Email: ured@idemo.hr