iDEMO izvodi projekte koji su reakcija na otvorena pitanja u područjima društvene uključenosti, razvoja politika malih i srednjih poduzeća, obrazovne strategije, rodne jednakosti, vladavine prava i zakona, strategije participacije civilnog društva. Također izvodi nezavisna istraživanja i prezentira preporuke iz područja javne politike u dugoročnoj perspektivi, promovirajući horizontalni, participativni aspekt kreiranja javnih politika.

 

IDEMO od samog osnutka djeluje s ciljem da svoje aktivnosti planira i provodi s dionicima iz svih sektora, gdje god je to moguće, tako da su partneri na projektima bile i organizacije civilnog društva, javne ustanove i institucije, lokalna uprava, škole, fakulteti, a ponekad i privatni sektor. Posebnu pažnju posvećuje zapošljavanju marginaliziranih skupina (mladi, Romi, žene, osobe s posebnim potrebama....) kroz projekte kojima povezuje razne institucije, poslovni sektor, te organizacije civilnog društva koje predstavljaju društveno marginalizirane grupe. 

Udruga je od osnutka do danas surađivala s nizom partnera i partnerskih organizacija u zemlji i inozemstvu, kao što su primjerice: Fakultet političkih znanosti, Zagreb, Pravni fakultet, Zagreb, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju, Zagreb, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, Osijek, Udruga Romi za Rome , Hrvatsko novinarsko društvo, Zagreb, Ghani Bobi Institute – Priština – Kosovo, Udruga Roma grada Belog Manastira – Baranja, Thomas Jefferson Institute – Beograd, Srbija, Međunarodni forum Bosna – Sarajevo, BiH, Article X – Zagreb, Vlado Gotovac Institut – Zagreb, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, PASOS Policy Association for an Open Society, Prag, Češka, Regional Association for Rural Development, Tg Jiu, Rumunjska, Department of Sociology, Research Group on Good Governance and Local Public Administration Reform, Univerzitet u Craiovi, Rumunjska, Transparency International Hrvatska, Stalna misija Republike Hrvatske pri NATO-u, Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija OPSA, Oksimoron, Zagreb, DIM Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj, Zagreb, OSIFE, Barcelona....

 

- potpora provođenju OSIFE aktivnosti kroz rad savjetnika i koordinatorice OSIFE 2011-2015.

- izvedeni treninzi za informiranje i educiranje o Strukturnim fondovima i Kohezijskom fondu

- humanitarna akcija – LADO - BOŽIĆNI KONCERT DOBRE VIBRACIJE, održan 15.12.2015. Crkva Svetog Križa u naselju Siget, Zagreb

- organizacija 1. summita mladih političkih lidera: „Nova Europa: Europe of Ideas”, u Zagrebu 23/24.10.2015, međunarodna konferencija pod pokroviteljstvom Gradonačelnika Milana Bandića i Predsjednica RH Kolinde Grabar Kitarović (priprema tijekom 2015 – izvođenje listopad 2015).

- provođenje aktivnosti unutar projekta „Democracy Requires Involvement“ / „Demokracija traži uključivanje“, koji je dobio potporu Erasmus+ programa Razmjena mladih, (siječanj-kolovoz 2016)

iDEMO je također nastavio partnerstva koje je počeo razvijati od svog osnutka, te stvorio i neka  nova, posebno sa organizacijama koje se bave javnim politikama i istraživanjem, kao i edukacijom u specifičnim područjima od interesa. Članice i članovi iDEMO i ove godine sudjelovali su u mnogim aktivnostima civilnog društva u Hrvatskoj, zatim u znanstvenim i medijskim događanjima, te participirali u konferencijama i seminarima kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Dodatno su se educirali u područjima od važnosti za iDEMO, kao što su management policy organizacija, kreiranje strategije za policy i think tank organizacije, predlaganje projekata na EU fondove, predlaganje znanstvenih projekata, društveno odgovorno poslovanje i druga.

 

Izvori financiranja od osnutka iDEMO u 2006. do 2016. su vrlo diversificirani. Udruga se financira kroz donacije, članarine i partnerske projekte kroz koje pokriva programske i administrativne troškove, a do sada je primila potporu od sljedećih institucija i organizacija te tvrtki: Nacionalna zaklada  za razvoj civilnog društva – institucionalna potpora (2008. i 2009.),  Open Society Institute Zug – institucionalna potpora za prvu godinu rada, Open Society Institute Croatia, Open Society Institute Budapest, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Svjetska banka Zagreb, LGI Budapest, US Embassy Zagreb -Democracy Commission Small Grants Program, Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske u RH Zagreb, Local Government and Public Service Reform Initiative, Budimpešta, Think Tank Fund, OSI, Budimpešta, Savjet za nacionalne manjine Vlade RH, Ured za nacionalne manjine Vlade RH, Zagrebačka Banka d.d., Grafomark, d.o.o., Zagreb, Organizacija d.o.o., Zagreb, United Experts, Zagreb, Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu, OSIFE Barcelona, Grad Zagreb, Ina d.d., Agencija za mobilnost i programe EU, Zagreb...

 

Indeks otvorenosti društva je projekt koji je započeo Institut Otvoreno društvo – Hrvatska, sa željom da razvije ozbiljni teoretski okvir i adekvatnu metodologiju za praćenje procesa otvaranja društva u nekom društvu ili zemlji. Metodologija i konačni proizvod rezultat su napora hrvatskih stručnjaka i zaposlenika Instituta Otvoreno društvo – Hrvatska.

Radi se o velikom istraživačkom i zagovaračkom projektu s kojim je započeo rad  udruge, te se intenzivno provodio dvije godine.

Indeks otvorenosti društva mjeri i procjenjuje društvenu otvorenost kao politički, ekonomski i društveni preduvjet za izgradnju demokratskog, pluralističnog i pravednog društva, koje osigurava sigurnost i jednaka ljudska prava svim svojim članovima. Kreiran je kao integrativni indeks, koji se zasniva na nivou otvorenosti u šest ključnih područja, poimence obrazovanja, vladavine prava i zakona, medija, ekonomskih prava i poduzetništva, transparentnosti i stupnja demokratičnosti političkih procesa, prava manjina i marginaliziranih skupina. Svako od ovih područja je opisano i procijenjeno kroz pet osnovnih kriterija: uključenost, pristup informacijama, sloboda izražavanja mišljenja i mogućnost javne rasprave, kapacitet za promjenu, te odgovornost (individualna i grupna). Istraživanje se omogućava temporalnu i prostornu usporedbu. Uključuje kreiranje grupe eksperata, anketiranje eksperata, ispitivanje javnog mnijenja, te izbor i izradu studija slučaja, na osnovu evaluacije eksperata. Rezultati se prate horizontalno (ovisno o zemljama tj. društvima gdje se provodi istraživanje) i vertikalno (svaka zemlja ili društvo pojedince kroz određeni vremenski period).

INDEKS OTVORENOSTI DRUŠTVA

IZBOR IZ AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2015-2016.:

Istraživanje Indeks otvorenosti društva može doprinositi sljedećim procesima u društvu:

·    Intenziviranje procesa demokratizacije,

·    Jačanje participacije građana u donošenju odluka,

·    Kreiranje vizije otvorenog društva,

·    Kreiranje strategija za promjenu u pojedinima područjima društva.

 

Zadnje istraživanje provedeno je 2006. godine. S obzirom na visoke troškove istraživanja, daljnja istraživanja su zaustavljena zbog nedostatka sredstva za provođenje.

Ukoliko vas zanima situacija u Hrvatskoj prije deset godina, možete preuzeti publikaciju na sljedećem linku:

PDF dokument: INDEKS OTVORENOSTI DRUŠTVA - HRVATSKA 2006

PROJEKTI

iDEMO

Institut za demokraciju

Ilica 73/II, Zagreb

Croatia 

Tel:  +385 1 4855 576

Fax: +385 1 4856 459

Email: ured@idemo.hr