Natječaj 2011. PDF Print E-mail
Thursday, 07 July 2011 11:16
There are no translations available.

 

iDEMO Institut za demokraciju

raspisuje

 

NATJEČAJ Međunarodne mreže fondacija Otvoreno društvo

za podršku projektima za ublažavanje ekonomske krize

 

Globalna ekonomska kriza rezultirala je porastom nezaposlenosti i siromaštva te smanjila gospodarske aktivnosti. Kriza je dovela do promjena u društvu, ugrozila ekonomska i socijalna prava građana/ki, utjecala na smanjenje kvalitete života ograničavanjem dostupnosti zdravstvenih, kulturnih i obrazovnih sadržaja, te dodatno ugrozila skupine sa povećanim rizikom od siromaštva i socijalne isključenosti ("rizične skupine").

 

Međunarodna mreža fondacija Otvoreno društvo osnovala je Krizni fond (Emergency Fund) koji podržava isključivo one projekte koji doprinose ublažavanju posljedica ekonomske krize i potiču obnavljanje narušene društvene kohezije. Cilj fonda je podržati aktivnosti koje će na praktičan, učinkovit i održiv način pristupiti rješavanju posljedica krize.

Natječaj je otvoren za projekte koji:

- Utječu na smanjenje nezaposlenosti i siromaštva (npr. projekti koji nude profesionalnu obuku ili prekvalifikaciju za rizične skupine; projekti usmjereni na jačanje kompetencija rizičnih skupina u traženju posla, te povećanje njihove zapošljivosti)

- Doprinose samozapošljavanju i razvijanju malog poduzetništva (npr. projekti obuke i pomoći pri razvijanju vlastitog poduzetništva; projekti osnivanja zadruga; projekti s ciljem razvoja i promicanja poduzetničkog duha i samozapošljavanja među

nezaposlenima)

- Proširuju pristup obrazovnim programima ili poboljšavaju kvalitetu obrazovanja za djecu i mlade iz obitelji neposredno pogođenih krizom (npr. projekti predškolske skrbi za djecu iz rizičnih skupina; projekti obrazovne i/ili financijske potpore

za djecu i mlade iz obitelji neposredno pogođenih krizom)

- Proširuju ponudu kulturnih sadržaja u području nezavisne kulture (izvan-institucionalna produkcija i prezentacija kulturnih sadržaja, s naglaskom na društveno angažirane i umjetnički relevantne aktivnosti koje promiču vrijednosti otvorenog društva;

širenje pristupa kulturnim sadržajima)

- Pružaju direktnu pomoć građanima/kama u osvještavanju, zagovaranju i ostvarivanju ljudskih prava te rješavanju problema koji proizlaze iz krize (npr. kroz programe informiranja i savjetovanja o socijalnim i radnim pravima; zagovaranja u ime rizičnih skupina građana; projekti solidarnosti unutar lokalnih zajednica; projekti pružanja održivih modela socijalne pomoći i podrške)

 

Pravo podnošenja projekata imaju: organizacije civilnog društva, poslovna udruženja, tvrtke, državna tijela i tijela lokalne samouprave.

 

Pozitivno se vrednuje:

- ukoliko podnositelj osigura dugoročnu održivost projektnih aktivnosti

- ukoliko podnositelj projektnog prijedloga osigura sufinanciranje projekta iz vlastitih ili drugih izvora.

 

Tijela državne uprave, lokalne samouprave i svi ostali korisnici državnog proračuna mogu sudjelovati u natječaju uz uvjet sufinanciranja iz vlastitih sredstava ili sredstava treće strane u minimalnom udjelu od 50% vrijednosti projekta.

 

Natječaj je otvoren do 1. rujna 2011. godine. Rokovi za podnošenje projektnih prijedloga su 1. veljače, 1. svibnja i 1. rujna 2011.

 

Za projekte čiji je proračun između 30.000 i 140.000 kuna, odluka o prihvaćanju ili odbijanju projekta bit će donesena u roku od 60 dana od navedenih rokova za podnošenje prijedloga projekata. Za projekte čiji je proračun veći od 140.000 kuna, odluka o prihvaćanju ili odbijanju projekta donijet će se u primjerenom roku, a ovisno o složenosti projekta.

 

Obrazac za prijavu projekta možete naći na internet stranici http://www.idemo.hr. Projektnu dokumentaciju treba dostaviti:

 

- poštom u 4 primjerka (1 original i 3 kopije) na adresu iDEMO Institut za demokraciju, Ilica 73, 10000 Zagreb i

- elektronski na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  s oznakom Natječaj za sredstva Kriznog fonda.

 

U razmatranje ulaze samo projekti sa potpunom projektnom dokumentacijom dostavljenom u skladu s Uputama za podnošenje projektnih prijedloga.

 

Last Updated on Monday, 18 July 2011 12:49
 
Friday, 11/27/2015 18:57