iDEMO Institut za demokraciju je nevladina organizacija, koja radi na promicanju razvoja demokracije. Osnovana je kao odgovor na sve veću potrebu za temeljitim analizama demokratskih procesa i kompleksnih tema koje se povezuju s razvojem demokracije. iDEMO fokusira svoje aktivnosti na istraživanje, javno zagovaranje te razvoj javnih politika. 

iDEMO Institut za demokraciju je nevladina organizacija, koja radi na promicanju razvoja demokracije. Osnovana je kao odgovor na sve veću potrebu za temeljitim analizama demokratskih procesa i kompleksnih tema koje se povezuju s razvojem demokracije. iDEMO fokusira svoje aktivnosti na istraživanje, javno zagovaranje te razvoj javnih politika.

  

DJELATNOSTI

U svrhu ostvarenja ciljeva utvrđenih člankom 6.  Statuta, iDEMO obavlja sljedeće djelatnosti:

·        planiranje rada, na godišnjoj osnovi u skladu sa Statutom;

·        pripremu i izvođenje projekata javnih politika iz područja razvoja civilnog društva, demokratizacije, zaštite ljudskih prava, kulture i umjetnosti, medija, obrazovanja, djeca i mladi, ekonomskih sloboda i poduzetništva, vladavine prava i zakona, transparentnosti i demokratičnosti političkih procesa, manjina i marginaliziranih skupina, sigurnosti, demografije, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti;

·        istraživanja vezana za poticanje razvoja u navedenim područjima;

·        poticanje javnih rasprava o oblikovanju javnih politika u navedenim područjima; 

Faces of democracy

iDEMO Institut za demokraciju od siječnja do srpnja 2016. provodio je svoj prvi projekt razmjene mladih, pod nazivom „Democracy requires involvement!“ / „Demokracija traži uključivanje!“, podržan od strane Europske Komisije u sklopu programa ''Erasmus+'', za čiju je provedbu u Republici Hrvatskoj zadužena Agencija za mobilnost i programe EU.​

iDEMO Institut za demokraciju od lipnja ove godine provodi svoj prvi projekt treninga za osobe koje rade s mladima, pod nazivom „#JeSuisWoman“, podržan od strane Europske Komisije u sklopu programa okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince,  za čiju je provedbu u Republici Hrvatskoj zadužena Agencija za mobilnost i programe EU.​

iDEMO Institut za demokraciju od lipnja ove godine provodi svoj prvi projekt treninga za osobe koje rade s mladima, pod nazivom „#JeSuisWoman“, podržan od strane Europske Komisije u sklopu programa okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince,  za čiju je provedbu u Republici Hrvatskoj zadužena Agencija za mobilnost i programe EU.​

iDEMO Institute for democracy from January to July 2016 has sucessfully implemented its first youth exchange - „Democracy requires involvement!'', supported by European Commission through Erasmus+ Programme.

 

 

Intelligence

Happiness

Education

iDEMO

Institut za demokraciju

Ilica 73/II, Zagreb

Croatia 

Tel:  +385 1 4855 576

Fax: +385 1 4856 459

Email: ured@idemo.hr