O NAMA

iDEMO Institut za demokraciju je nevladina organizacija, koja radi na promicanju razvoja demokracije. Osnovana je kao odgovor na sve veću potrebu za temeljitim analizama demokratskih procesa i kompleksnih tema koje se povezuju s razvojem demokracije. iDEMO fokusira svoje aktivnosti na istraživanje, javno zagovaranje te razvoj javnih politika.

CILJEVI OSNIVANJA SUKLADNO STATUTU

Cilj osnivanja iDEMO-a je stvaranje i zagovaranje javnih politika. Pod pojmom javnih politika (public policy, engl.) podrazumijeva se poticanje aktivnog uključivanja građana, stručne javnosti i nevladinog sektora u proces osmišljavanja strategija, prijedloga zakonskih promjena te unaprjeđenje prakse i donošenja odluka koje potiču demokratski razvoj Republike Hrvatske.

 

SVRHA I PODRUČJE DJELOVANJA

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području razvoja civilnog društva, demokratske političke kulture, zaštite ljudskih prava, kulture i umjetnosti, medija, obrazovanja, znanosti i istraživanja, djeca i mladi, ekonomskih sloboda i poduzetništva, manjina i marginaliziranih skupina sigurnosti, međunarodne suradnje, demografije, održivog razvoja i energetske učinkovitosti.  

DJELATNOSTI

U svrhu ostvarenja ciljeva utvrđenih člankom 6.  Statuta, iDEMO obavlja sljedeće djelatnosti:

·        planiranje rada, na godišnjoj osnovi u skladu sa Statutom;

·        pripremu i izvođenje projekata javnih politika iz područja razvoja civilnog društva, demokratizacije, zaštite ljudskih prava, kulture i umjetnosti, medija, obrazovanja, djeca i mladi, ekonomskih sloboda i poduzetništva, vladavine prava i zakona, transparentnosti i demokratičnosti političkih procesa, manjina i marginaliziranih skupina, sigurnosti, demografije, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti;

·        istraživanja vezana za poticanje razvoja u navedenim područjima;

·        poticanje javnih rasprava o oblikovanju javnih politika u navedenim područjima;

·        organizaciju konferencija, okruglih stolova, tribina, seminara;

·        organizaciju izložbi, predstava, drugih promocijskih događanja u sklopu projekata;

·        poduzimanje i podupiranje akcija kojima je cilj javno zagovaranje i lobiranje za kvalitetnu javnu politiku u navedenim područjima;

·        edukacije, savjetovanja, evaluacije, analize, procjene potreba, monitoring;

·        izdavačku djelatnost, sukladno zakonu;

·        informiranje javnosti o svojim aktivnostima;

·        razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad srodnih međunarodnih organizacija na europskom nivou;

·        jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

 

iDEMO

Institut za demokraciju

Ilica 73/II, Zagreb

Croatia 

Tel:  +385 1 4855 576

Fax: +385 1 4856 459

Email: ured@idemo.hr