iDEMO Institut za demokraciju je nevladina organizacija, koja radi na promicanju razvoja demokracije. Osnovana je kao odgovor na sve veću potrebu za temeljitim analizama demokratskih procesa i kompleksnih tema koje se povezuju s razvojem demokracije. iDEMO fokusira svoje aktivnosti na istraživanje, javno zagovaranje te razvoj javnih politika. 

iDEMO Institut za demokraciju je nevladina organizacija, koja radi na promicanju razvoja demokracije. Osnovana je kao odgovor na sve veću potrebu za temeljitim analizama demokratskih procesa i kompleksnih tema koje se povezuju s razvojem demokracije. iDEMO fokusira svoje aktivnosti na istraživanje, javno zagovaranje te razvoj javnih politika.

  

IDEMO Institut za demokraciju